GündemTürkiye

Kontratlı işçi alımı müracaatları ile 248 kişi istihdam edilecek

İş arayışında olanlar işçi alımı ilanlarını takip ediyor. Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan ilana nazaran Atatürk Kültür, Lisan ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bu süreçte 248 kontratlı işçi alımı yapacak. İşçi alımı müracaat süreçleri 2 Kasım’da başlarken, 6 Kasım’a kadar devam edecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B unsuruna nazaran yapılacak alımlarda 162 arkeolog, 39 müze araştırmacısı ve 47 restoratör olmak üzere 248 kontratlı işçi istihdam edilecek.

Genel kurallar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının A bendinde sayılan genel koşulları taşımak.

b) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı duruma başvuracak adaylar için, Lisans seviyesinde 2020 KPSS (B) kümesi sınaba girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSS3 puanı temel alınacaktır.

c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru kapsamında “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararına uygun olmak.

ç) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Müracaatta istenen evraklar

a) Fotoğraflı müracaat formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Diploma / mezuniyet dokümanının fotokopisi (pdf.)

c) T.C. Kimlik Kartı /Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı durumları için Lisans 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı.

d) Son altı ay içerisinde alınmış isimli sicil dokümanı (e-devlet ile alınabilir.)

e) Erkek adaylar için askerlik durum evrakı (e-devlet ile alınabilir.)

f) Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur halinin bulunmadığı konusunda, adayın yazılı beyanı.

248 kontratlı işçi alımı için müracaat süreçleri “https://basvuru.ayk.gov.tr” adresinden yapılacaktır. Müracaat süreçlerinde adayların istenen evrakları eksiksiz olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir. 2-6 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak müracaat süreçleri 6 Kasım 2020 saat 18.00’de sona erecektir.

ALIMA AİT AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu