GündemTürkiye

CHP’den KOBİ’ler için unsur madde tahlil teklifleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Küme Toplantısında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) meseleleri ve tahlil tekliflerini açıkladı.

Parti olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyenKılıçdaroğlu, KOBİ’lerle ilgili CHP küme başkanvekillerinin uyumunda milletvekillerinin, 81 ile giderek beş klasörden oluşan bir rapor hazırladıklarını anlattı.

Meslek kuruluşlarıyla, yöneticiler ve doğrudan üreticilerle görüşmeler yapıldığını lisana getirenKılıçdaroğlu, görüşmeler sonucunda hazırlanarak, ekimde kendisine ulaşan raporların tamamını okuduğunu kaydetti. 

Milletvekillerine, hazırladıkları rapor için teşekkür edenKılıçdaroğlu, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Bu raporlar, aşikâr akademisyenlerin ele alıp bir Türkiye değerlendirmesi raporu hazırlamaları için çok kıymetli malzemeler içeriyor. Hakkari’den Tekirdağ’a, Yozgat’tan Çankırı’ya, Rize’den Zonguldak’a kadar bütün vilayetlerimize ve kimi büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı. Bana nazaran biz bir tarihi sorumluluğu da yerine getirdik. Bu raporlarda benim karşılaştığım ve üzüldüğüm bir olay var: Bizim bugüne kadar yaptığımız, önerdiğimiz tahlillerin çok az kısmının, KOBİ yöneticilerimiz tarafından duyulduğunu gördük. Bir eksiğimiz burada. Duymayan insanı suçlayamayız. Biz demek ki duyurmadık. O nedenle bizim bu raporları alıp değerlendirdikten sonra tekrar oralara gidip, o yöneticilerle konuşup tahlillerimizi aktarmak durumundayız.

KOBİ’lerin ortak talepleri var. KOBİ’ler, ‘Ekonomide istikrar, itimat istiyoruz, her şeyden evvel yatırım yapmak istiyoruz ancak önümüzü göremiyoruz, önümüzü göremediğimiz için de karar alamıyoruz, umutsuzuz, yatırım yapamıyoruz, bırakın bir gün sonrayı, bir saat sonra ne olacağını bilmiyoruz’ diyor. Tek adam rejimiyle bir arada aslında Türkiye, bir devlet krizi, bir idare krizi yaşıyor. Sorun Kovid-19 ile ilgili değil; bir idare sorunu. Bütün dünyada var Kovid-19 ancak bizim kadar perişan olan öteki bir ülke yok.” 

KOBİ’lerin meseleleri için tahlil teklifleri

Kılıçdaroğlu, “ekonomik buhrandan çıkış ve KOBİ’ler için tahlil yolları” başlığı altında, kısa vadede yapılması gerekenleri 13 maddede sıraladı.

Nisanda ertelenen vergiler ve banka kredileri için vadelendirme imkanı getirilmesini isteyenKılıçdaroğlu, KDV sisteminin baştan revize edilerek, girdi-çıktı farklarının ortadan kaldırılmasını, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacaklarının hızla ödenmesini önerdi.

CHP Genel LideriKılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“KOBİ’lerin kredi piyasalarında değişen şartlara karşı direncini artırmak ve ekonomik büyümeye katkılarını güçlendirmek için yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilmelidir. KOBİ’ler için banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfırlanmalıdır. Katma kıymeti yüksek eser üretecek firmalar için özel kredi ve vergi takviyesi sağlanmalıdır. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek gayesiyle teşvik kredisi kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Asgari fiyatta vergi kaldırılmalıdır. 

Kamu ihale sistemi, KOBİ’lerden alımları teşvik edecek formda değiştirilmelidir. Devlet kurumlarına satılan mallar münasebetiyle üreticinin kamuda bekleyen alacakları hızla ödenmelidir. Bütün Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ‘Teknoloji Liseleri’ kurulmalıdır. İnovasyon ve dijitalleşme desteklenmelidir. Dijitalleşme için gerekli maharete sahip iş gücü yetiştirilmelidir. KOBİ’lerin memleketler arası pazarlara erişimi desteklenmelidir. Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmeli, işsizlik üreten Doğu-Güneydoğu’da yeni cazibe merkezleri yaratılarak yatırım ve istihdam teşvik edilmelidir. OSB’lerdeki KOBİ’ler için güç özel olarak fiyatlandırılmalı, üretimde randıman ve rekabet gücü artırılmalıdır. Bilişim altyapısında bölgesel farklar giderilmelidir. Ekonomik kriz öncesi vergi ve sigorta borcunu nizamlı ödemiş olan KOBİ’lere, belirlenecek şartları taşımaları kaydıyla, vergi indirimi teşviki verilmeli, vergi sorumluluğunu yerine getirmiş KOBİ’ler güç vakitte ödüllendirilmelidir. Ödenmeyen banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle ‘kara listede’ yer alan KOBİ’ler bir kereye mahsus kara listeden çıkartılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır.”

Husus madde KOBİ meseleleri ve tahlil teklifleri:

Kısa vadede yapılması gerekenler

1. Nisan’da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkânı getirilmelidir. KDV sistemi baştan revize edilerek girdi-çıktı farkları ortadan kaldırılmalı, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacakları hızla ödenmelidir.

2. KOBİ’lerin kredi piyasalarında değişen şartlara karşı direncini artırmak ve ekonomik büyümeye katkılarını güçlendirmek için, yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilmelidir. KOBİ’ler için banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfırlanmalıdır.

3. Katma pahası yüksek eser üretecek firmalar için özel kredi ve vergi takviyesi sağlanmalıdır. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek gayesiyle teşvik kredisi kontrol düzeneği oluşturulmalıdır.

4. Taban fiyatta vergi kaldırılmalıdır.

5. Kamu İhale Sistemi KOBİ’lerden alımları teşvik edecek formda değiştirilmelidir. (AB ülkelerinde kamu alımlarının KOBİ’lerden yapılması AB direktifleri doğrultusunda teşvik edilmektedir. AB genelinde alımların ortalama %56’sı KOBİ’lerden yapılmaktadır. Yunanistan’da bu oran %84’tür. Türkiye’de bu bahiste bir sayı yoktur.)

6. Devlet kurumlarına satılan mallar münasebetiyle üreticinin kamuda bekleyen alacakları hızla ödenmelidir.

7. Bütün Organize Sanayi Bölgelerinde “Teknoloji Liseleri” kurulmalıdır. İnovasyon ve dijitalleşme desteklenmelidir. Dijitalleşme için gerekli marifete sahip işgücü yetiştirilmelidir.
8. KOBİ’lerin memleketler arası pazarlara erişimi desteklenmelidir.

9. Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmeli, işsizlik üreten Doğu – Güneydoğu’da yeni cazibe merkezleri yaratılarak yatırım ve istihdam teşvik edilmelidir.

10. Organize sanayi bölgelerindeki KOBİ’ler için güç özel olarak fiyatlandırılmalı, üretimde randıman ve rekabet gücü artırılmalıdır.

11. Bilişim altyapısında bölgesel farklar giderilmelidir.

12. Ekonomik kriz öncesi vergi ve sigorta borcunu tertipli ödemiş olan KOBİ’lere, belirlenecek şartları taşımaları kaydıyla, vergi indirimi teşviki verilmeli, vergi sorumluluğunu yerine getirmiş KOBİ’ler sıkıntı vakitte ödüllendirilmelidir.

13. Ödenmeyen banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle “kara listede” yer alan KOBİ’ler bir kereye mahsus kara listeden çıkartılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır.

İnanç ve istikrar için yapılması gerekenler

1. Öngörülebilirlik ve itimat sağlamak için evvel devletin vatandaşa hizmet eder hale getirilmesi gerekir. Yani Türkiye’de yaşayan herkes, rahatlıkla “Bu ülkede benim can ve mal güvenliğim hukukun teminatı altındadır” diyebilmelidir. Münasebetiyle Türkiye’yi açmaza sokan mevcut yapı değişmeli, devlet sıcak siyasetin, yani bir partinin organı olmaktan çıkarılmalıdır.

2. Devleti yönetenler, devletin kurumlarına ve işleyişlerine hürmet göstermeli, bağımsız heyetler (SPK, BDDK, Kamu İhale Kurumu, Merkez Bankası gibi) liyakatli atamalarla güçlendirilmelidir. Bu kurumlar, bir kişinin iradesine – vesayetine terk edilmemelidir.

3. Bir anayasal kurum olan “Ekonomik ve Toplumsal Konsey”e fonksiyon kazandırılmalı ve aşikâr aralıklarla Ekonomik ve Toplumsal Kurul toplanmalıdır.

4. Devlet idaresinde liyakat sistemi hızla tesis edilmelidir.

5. Devlet idaresinde savurganlık ve israf önlenmelidir.

6. Devlet idaresinde şeffaflık sağlanmalıdır. Bilhassa mali idarede şeffaflık vergi mükelleflerine karşı devletin temel sorumluluğudur. Bu bağlamda “Ulusal Vergi Konseyi” kurulmalı ve Kurulun raporları her yıl Resmi Gazete’de yayınlanmalıdır.

7. Siyaset kirlilikten arınmalı, “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılmalıdır.

8. Devlet yol gösterici olmalı, güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulmalıdır.

9. Türkiye hızla “ihvancı” dış siyasetten vazgeçmeli, dış siyaset; bir kişinin, bir ailenin ya da bir partinin çıkarları ya da beklentileri üzerine değil, Türkiye’nin çıkarları üzerine inşa edilmelidir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu