Ekonomi

Benelüks ülkeleri ve Fransa’nın iktisadı koronavirüsten sert etkilendi

Koronavirüs global ekonomiler üzerinde tıpkı farklı olumsuz tesirler oluştururken AB’de kapanmalar ve çeşitli kısıtlayıcı önlemler nedeniyle geçen yıl Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’da ekonomiler daraldı, işsizlik ve kamu borçları arttı.

Salgınla uğraş hedefiyle uygulamaya konulan önlemler sonucu Benelüks ülkeleri ile Fransa’nın gerçek ekonomileri, finansal piyasaları ve kamu maliyeleri değerli ölçüde bozulma yaşadı.

BELÇİKA, 2022’DE BİLE 2019’DAKİ EKONOMİK DÜZEYİNE ULAŞAMAYACAK

Açık bir iktisada sahip ve global arz zincirine yüksek oranda bağlı olan Belçika, salgının sert biçimde tesirine maruz kaldı. Koronavirüsün gerek birinci dalga gerekse ikinci dalgasında mağazaların, restoranların ve turistik tesislerin kapanması ve uygulamaya konulan çeşitli kısıtlayıcı önlemler iç talepte önemli düşüşe neden oldu.

Bununla birlikte bilhassa AB ülkelerinin birbirlerine hudutlarını kapatması ve global arz zincirinde yaşanan kesintiler piyasaların inancını zedeledi.

Tedbirlere karşın salgının sürmesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi işsizlikte de artışa neden oldu. Düşen talep ve arz zinciri meseleleri yatırımların da aşağı inmesi ile sonuçlandı.

Uygulanan önlemler ve hanehalkı tüketiminin düşmesi, Belçika GSYH’sinin birinci iki çeyrekte sert biçimde daralması ile sonuçlandı.

Ülke iktisadı 3’üncü çeyrekte önlemlerdeki yumuşama ile bir ölçüde toparlansa da şimdi açıklanmamış olan 4’üncü çeyrekte yine kısıtlayıcı önlemlerin devreye girmiş olması tekrar sert bir düşüşe işaret ediyor.

BELÇİKA İKTİSADI DARALACAK

2019’da yüzde 1,7 oranında büyüyen Belçika iktisadının, salgın nedeniyle geçen yıl yüzde 8,4 daralması bekleniyor.

AB tarafından yapılan çeşitli ekonomik çalışmalar, Belçika’nın 2022 yılında bile 2019’daki ekonomik düzeyine ulaşamayacağını ortaya koyuyor.

Kapanma ve toplumsal uzaklık kurallarının ülkede iç talebi yalnızca 2020’de yüzde 10 düşürmesi beklenirken, istihdamın da yüzde 0,7 oranında azalması öngörülüyor.

Kriz ve önlemlerin ülkedeki vergi gelirlerini değerli ölçüde azaltması, bilhassa toplumsal ve sıhhat harcamalarının artması kamu borcunun yükselmesini kaçınılmaz bir hale sokuyor. Kamu borcunun ulusal gelire oranının 2019’daki yüzde 98 düzeyinden 2020’de yüzde 118’e çıkması, işsizliğin ise 5,4’ten 5,9’a tırmanması bekleniyor.

Arz zinciri kesintileri ile talepteki belirsizlikler sonucu yatırımların geçen yıl yüzde 14 düşmesi öngörülüyor.

OTEL, RESTORAN VE PERAKENDE ÜZERE HİZMET BÖLÜMÜNDEKİ İŞLETMELER YARA ALDI

Bilhassa otel, restoran ve perakende üzere hizmet dalındaki işletmeler salgından en sert etkilenenler oldu. Belçika, bilhassa salgından etkilenen bölümlerde çalışanlara çeşitli istihdamı müdafaa programları ile mali katkı sunuyor.

Tedbirler çerçevesinde cümbüş yerleri, restoran ve kafeler kapatılırken, şirketlerin konuttan çalışma nizamına geçmesi istendi. Mecburî gereksinimlerin giderilebileceği market, kasap ve eczane üzere işletmeler dışındaki iş yerleri de kapatıldı.

Belçika hükümeti, ekonomik açıdan sıkıntı durumdaki firmalar için vergi ertelemesi, likidite takviyesi, çalışanların süreksiz işsizliğe daha kolay erişimi, hür meslek sahiplerinin de süreksiz işsizlikten faydalanabilmesi, krizden etkilenen işletme ve hanelerin borçlarının ertelenmesi, hür meslek sahipleri ve işletmeler için gelir vergisi, stopaj vergisi, KDV ve toplumsal güvenlik primlerinin ertelenmesi üzere uygulamaları devreye aldı.

FRANSA’DA YÜZDE 3 DÜZEYİNDE OLAN BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 10,5’E ULAŞTI

Fransa, Avrupa’da salgından büyük darbe alan ülkeler ortasında yer aldı.

Turizm ve havacılık üzere salgından en fazla etkilenen alanlarda ağır faaliyetleri olan Fransa, geçen yıl salgından sert biçimde etkilendi.

Ülkenin ihracatı ile birlikte döviz girdilerinde değerli azalma bekleniyor. Ekonomik belirsizliklerin devamı ve finansal meselelerden dolayı özel dal yatırımlarının da azalması öngörülüyor.

Fransa’da geçen yıl GSYH’nin salgın nedeniyle yüzde 9,5 azalması bekleniyor. Olumsuz ekonomik tesirlerin bilhassa sıkı kısıtlamaların yürürlüğe girdiği ve iç talebin daraldığı ikinci ve dördüncü çeyrekte ağırlaştığı iddia ediliyor.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen alanlarını turizm, konaklama, ulaşım ve restoran üzere çeşitli hizmet kesimleri oluşturdu.

Fransa’da 2019’da yüzde 3 düzeyinde olan bütçe açığının geçen yıl yüzde 10,5’i bulması bekleniyor.

Kapanmanın iktisada olumsuz tesiri, ülkede vergi gelirlerinin azalması ve toplumsal dayanakların artması ile sonuçlandı. Salgının tesirleri ile gayret için alınan önlemler, kamu maliyesine de yansıdı. Sıhhat, işsizlik ve öteki toplumsal harcamalar ile vergi muafiyetleri ve işletmelere dayanakların büyük maliyeti gelecek yıllarda netlik kazanacak.

Fransa’da 2019’da yüzde 98,1 olan kamu borcunun GSYH’ye oranının geçen yıl yüzde 115,9’a ulaşması bekleniyor. İşsizliğin ise yüzde 8,5 düzeylerinde sabit kalması öngörülüyor.

Fransa’da salgın önlemleri kapsamında kapatılan işletmelere çeşitli kamu yardımları yapılıyor. Bu kapsamda, toplumsal güvenlik prim ödemeleri muafiyetleri, devlet garantili krediler, vergi ödemelerinin mühletinin uzatılması, şirket desteklemeleri, kısmi işsizlik programı, küçük işletmelere yönelik dayanışma fonu ile çeşitli yardımlar sağlanıyor.

HOLLANDA’NIN 2020’DE YÜZDE 7,25 AÇIK VERMESİ BEKLENİYOR

Ticaret, turizm, tarım, hayvancılık ve toplumsal hakları ile ünlü Hollanda da salgından sert biçimde etkilendi.

Ülke iktisadı salgının başlamasıyla 2020’nin birinci çeyreğinde yüzde 1,5, ikinci çeyrekte ise yüzde 8,5 daraldı.

Yaz başlarında önlemlerin yumuşaması ile 3’üncü çeyrekte toparlanmaya başlayan Hollanda’nın, ikinci dalganın başladığı yılın son çeyreğinde de sert biçimde küçülmesi bekleniyor.

Hollanda’da iktisadın salgın sonucu 2020’de yüzde 5,3 daralması öngörülüyor. GSYH’nin 2019 düzeylerine ulaşmasının ise en az 2023’ü bulacağı varsayım ediliyor.

Ülkede uygulanan kısıtlamaların ekonomik faaliyetlere olumsuz tesiri ile tüketici inancının düşük seyredeceği beklentisi öne çıkıyor.

Hollanda’da işsizliğin kriz öncesindeki yüzde 3,4 düzeyinden 2020’de yüzde 4,4’e çıkması ve istihdam piyasalarındaki toparlanmanın hayli yavaş gerçekleşmesi bekleniyor.

Bütçe disipliniyle ünlü Hollanda’nın salgın sonucu 2020’de yüzde 7,25 açık vermesi öngörülüyor. Ülke vergi gelirlerinin koronavirüs nedeniyle azalması ve toplumsal harcamaların da artması kaçınılmaz duruyor.

Hollanda’da kamu borçlarının ulusal gelire oranının kriz öncesindeki yüzde 48,7 düzeyinden 2020’de yüzde 60’a çıkması ve bu artışın gelecek yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

Ülkede, salgının yayılması ile zarurî gereksinimlerin karşılanabileceği iş yerleri dışındaki bütün mağazalar kapatıldı. Salgın sebebiyle ortaya çıkan istihdam meselesine yönelik olarak patron ve iş arayanları bir ortaya getirmek için platform kuruldu.

Çalışma saatlerine yönelik önlemler, meskenden çalışmaya öncelik, KOBİ’lerin kredilerle desteklenmesi, bankalarca borçların ertelenmesi, salgından etkilenen işletmelerin gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinin ertelenmesi, küçük işletmelere gelir yardımı, ciro kaybeden firmalara sübvansiyon üzere çeşitli kamu desteklemeleri sağlandı.

LÜKSEMBURG’DA İŞSİZLİĞİN YÜZDE 5,6’DAN YÜZDE 6,6’YA TIRMANMASI BEKLENİYOR

Salgın, Avrupa’nın en varlıklı ülkelerinden biri olan Lüksemburg iktisadını de vurdu.

Uygulanan önlemler ve kapanmalar nedeniyle 626 bin nüfuslu ülkede, ekonomik aktivite birinci çeyrekte durma noktasına geldi.

Bilhassa komşu AB ülkelerinin sonlarını kapatması, nüfusunun kıymetli bir kısmı daha uygun maliyetli olduğu için komşu ülkelerde ikamet eden Lüksemburg’da çeşitli dertlere neden oldu.

Ülkenin, görece küçük boyutu ve finansal hizmetler odaklı iktisadı sayesinde konuttan çalışmaya daha süratli ahenk gösterdiği belirtiliyor.

Kişi başı gelirin 100 bin euronun üzerinde seyrettiği Lüksemburg’da iktisadın 2020’de yüzde 4,5 daralması öngörülüyor.

Lüksemburg’da 2019 yılında yüzde 2,4 fazla veren bütçenin, 2020’de yüzde 5,1 açık vermesi bekleniyor. Toplam vergi gelirlerinin ise 2020’de yaklaşık yüzde 10 azalacağı varsayım ediliyor.

2019’da yüzde 22 olan toplam borçların GSYH’ye oranının 2020’de yüzde 25,4’e çıkması ve bu artışın birkaç yıl daha devam etmesi öngörülüyor.

Ülkede işsizliğin de 2019’daki yüzde 5,6 düzeyinden 2020’de yüzde 6,6’ya tırmanması bekleniyor.

Lüksemburg’da özgür çalışanlara ve salgından etkilenen işletmelere direkt yardım sağlanıyor. Kamu, kısa çalışma ödeneğine kıymetli ölçüde katkı sunuyor. Koronavirüsten etkilenenlerin vergi ödemelerine de kolaylıklar getirildi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu